Bronk 2018

Zo lang als we er op moesten wachten, zo snel ging het voorbij: ‘broonk in Segietere’. Dit vormt het hoogtepunt waar onze vereniging ieder jaar naar toe werkt.

Dat de Bronk leeft in Sint Geertruid was te merken tijdens onze opbouwwerkzaamheden. Bij de familie Steinbusch op de boerderij werd door leden van onze vereniging druk gewerkt aan het poetsen van de bogen en processiepaaltjes, het maken van roosjes en het maken van de groenslingers. Op de vrijdag voor de Bronk werd in en rondom de kerk alles in het gareel gebracht om de Bronk ook dit jaar weer in al haar pracht en praal te laten verlopen.

De zaterdag staat traditioneel in het teken van het opzetten van de bogen en het kapiteinsfeest. Het opzetten van de bogen verliep soepel en het was mooi om te zien dat mensen het waarderen dat de Jonkheid zich nog steeds met een grote groep inzet voor het behoud van deze ‘Segieterse traditie’. De avond stond in het teken van de installatie van onze kapitein Maurice Frijns, die dit jaar voorop ging tijdens de Bronk. Na de installatie van de kapitein was het tijd voor de Jonkheidsmis. Een mooie mis die muzikaal ondersteund werd door het zangkoor Sing for Joy.

Nadat de traditionele foto werd gemaakt was het tijd voor de kapitein om de Bronk 2018 officieel te openen te midden van een volgelopen Dorpstraat. Sinds een aantal jaar gebeurt dit door de Bronk in te laten schieten door de mannen van de Roomschooting Crew. Na de opening werd er tot in de late uurtjes gefeest.

Helaas voor onze leden ging de wekker op zondagmorgen iets vroeger dan dat men gewild zou hebben. Om 6 uur werden rondom de kerk processiepaaltjes en vaantjes geplaatst en werden de groenslingers, dennen en struiken versierd met witte en gele roosjes. Het harde werken werd beloond met een lekker ontbijt bij onze kapitein.

Om kwart voor 10 vertrok de processie bij de kerk. Wat opviel was het grote aantal mensen dat met de processie meeliep. Ook langs de kant stonden veel mensen te kijken, tot genoegen van de processiegangers. De gehele route was schitterend gesierd door de mensen van de straten. Daar willen wij graag iedereen voor bedanken! Rond de klok van 1 kwam de processie aan bij de kerk, waar voor een grote groep mensen de processie werd ontbonden door pastoor Zengers.

Op maandag en dinsdag hadden wij als Jonkheid geen officiële activiteiten meer. Echter, met een groep leden hebben we op maandag morgen de Schuttersmis bijgewoond. Na de mis zijn we naar het Koningmeisteken gegaan om het nieuwe koningspaar van de Schutterij te feliciteren.

De dinsdag stond in het teken van het ‘poal hawwe’. Als Jonkheid hebben langs de route drinken uitgedeeld. Ook waren we, samen met de Schutterij, verantwoordelijk voor het eindbuffet. De Bronk werd in de Eindstraat afgesloten met mooie speeches van de kapitein en de koning.

Bronk 2018, het zit er weer op. Graag willen we als bestuur iedereen bedanken die deze Bronk zijn of haar steentje heeft bijgedragen, op wat voor een manier dan ook. Zonder de hulp van de mensen van het dorp en de gehuchten kunnen wij geen Bronk organiseren. Ook willen we onze leden bedanken voor hun inzet en enthousiasme voor, tijdens en na de Bronk. Als laatste willen we onze kapitein Maurice Frijns bedanken. Trots ging hij onze vereniging voorop met een grote glimlach op zijn gezicht.

Nu begint het lange wachten tot de Bronk van 2019. Deze vindt plaats van 6 tot en met 9 juli en gaat naar Bruisterbosch en Herkenrade. Een ding is zeker, het wordt dan weer een fantastische ‘Segietere Broonk’.

‘De Segieterse Broonk is sjoen, zoe sjoen, zoe sjoen’