Terugblik bronk 2019

In het weekend van 6 juli kleurde het dorp Sint Geertruid en haar gehuchten Herkenrade en Bruisterbosch wit en geel. De bronk stond weer op het punt om te beginnen. Dit jaar ging de processie richting Herkenrade en Bruisterbosch. Voor het eerst in de historie van onze vereniging kwam de kapitein uit Bruisterbosch. Matthijs Beckers ging onze vereniging voor tijdens de bronkdagen. Samen met zijn vaandrigs was hij vastbesloten om er een fantastische bronk van te maken.

Op zaterdag 6 juli stond de opening van de bronk en aansluitend het kapiteinsfeest op het programma. Samen met de schutterij en de fanfare zijn we in stoet naar Bruisterbosch gelopen om onze kapitein op te halen en te installeren. De weergoden waren ons goed gezind en bij aankomst bij de kapitein stond er een grote groep vrienden, familieleden en dorpsbewoners te wachten tot kapitein Matthijs in vol ornaat werd gepresenteerd als kapitein der Jonkheid.

Iets later dan gepland werd door meneer Pastoor de traditionele jonkheidsmis geopend. Een mooie, ingetogen mis, welke muzikaal werd ondersteund door het koor Sing for Joy, onder leiding van Edith Rutten. Na afloop van de mis kwam daar het moment waar iedere dorpsbewoner een jaar lang op heeft geacht, de bronkopening. Samen met de aanwezige mensen en verenigingen hief kapitein Matthijs het eerste glas kapiteinsbier en opende de bronk van 2019.

Voldaan van de bronkopening werd op zondagmorgen omstreeks 6 uur rondom de kerk gesierd. Een select groepje leden was aanwezig op dit vroege uur en de kerk was in een vrij vlot tempo gesierd met gele en witte roosjes en vaandels. Afsluitend werden de aanwezige leden getrakteerd op spek en ei bij de kapitein, die voor de gelegenheid een huifkar had geregeld.

Omstreeks half 10 vertrok de processie op zondagmorgen naar Bruisterbosch en Herkenrade. De processie is altijd een moment waar je kunt zien waar een klein dorp als Sint Geertruid groot in is. Een mooie, grote stoet, trok door de straten, welke zoals ieder jaar weer feestelijk waren versierd. We zijn als vereniging ieder jaar dankbaar dat de bewoners van het dorp en de gehuchten zoveel moeite doen om de straten te versieren. Eenmaal aangekomen bij het eindaltaar in de Eindstraat had een grote groep mensen zich verzameld om gezamenlijk de processie af te sluiten.

Maandagmorgen hebben we met een grote groep leden de schuttermis van onze vrienden van de Schutterij Sint Joseph bezocht. Aansluitend zij we met de schutterij meegelopen naar het Koningmeisteken, waar koning René Senden werd geïnstalleerd. Het werd een leuke middag waarin jong en oud plezier hebben gemaakt.

Op dinsdagmiddag, laatste dag van de bronk, werd door onze leden de buffetten klaargemaakt voor het ‘poal hawwe’. Omstreeks 17 uur vertrok de schutterij richting Herkenrade en Bruisterbosch. Gezamenlijk zijn we in een stoet achter de schutterij aangelopen. Onderweg werd er flink gereid door de kapitein en de aanwezige mensen. Al met al werd het een leuke avond, welke werd afgesloten in de Eindstraat. Daar bedankte de kapitein en de koning de aanwezige dorpsbewoners voor de ‘sjieke broonk’.

Het zit er weer op, de bronk is afgelopen. Het was weer een fantastische bronk. Alle mensen die ook dit jaar weer hun steentje hebben bijgedragen aan het behoud van deze mooie traditie willen we via deze weg bedanken. Speciaal willen we kapitein Matthijs bedanken. Met veel enthousiasme en plezier ging hij onze vereniging voorop  als een waardige kapitein.

Nu is het weer een jaar wachten tot we weer onze fantastische traditie mogen vieren. Noteer alvast in de agenda: volgend jaar is van 27 tot en met 30 juni bronk, waarbij de processie door Sint Geertruid zal gaan.