Het jaar 2022 stond in het teken van 800 jaar parochie. Het Kerkbestuur, de fanfare, de schutterij, de Carnavalsvereniging en de Jonkheid hebben een stichting opgericht om een feestweekend te organiseren. De voorbereidende handelingen zijn in 2020 begonnen. Verschillende werkgroepen hebben zich de afgelopen tijd ingezet om een programma samen te stellen voor jong en oud. Op vrijdag 2 september was het eindelijk zover. In een bomvolle tent werd het jubileumweekend afgetrapt met een toneelstuk over de historie van Sint Geertruid. Vervolgens was het tijd voor een dorp reünie, werd het jubileumbier gepresenteerd door Biergilde Sainte Gertrude, werd de naam van het plein bekend gemaakt (‘de Hoeswej’) en werd aan het publiek het nieuwe ‘segieters volksleed’ gepresenteerd.

De zaterdag stond in het teken van de jeugd. In de middag werd een spellenparcours en een zeskamp georganiseerd. De avond stond in het teken van de dorps-BBQ. Maar liefst 500 mensen hadden zich opgegeven om te komen eten. De avond werd afgesloten met een feestavond met John Tana en Erwin.

Op de zondag werd de Hoogmis gehouden in een bomvolle tent. De mis werd muzikaal omlijst door de fanfare en verschillende koren. In de middag werd gezorgd voor vertier voor jong en oud.

Al met al was het een zeer geslaagd weekend. Via deze weg willen we alle leden en vrijwilligers bedanken die hebben meegeholpen om dit jubileumfeest tot een groot succes te maken.