Disclaimer multimedia

Reglement publicatie foto’s Jonkheid Sint Geertruid

  • Foto’s die op onze website en social media worden geplaatst zijn in onze opdracht gemaakt tijdens de Bronk. Foto’s van de Bronk die niet via onze officiële kanalen worden gepubliceerd  zijn niet in onze opdracht gemaakt en vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.
  • Foto’s worden niet door de vereniging voor commerciële doeleinden gebruikt zonder eerst toestemming te hebben gevraagd van de personen op de desbetreffende foto(s).
  • Personen die op de foto’s staan en niet wensen dat deze foto’s door de vereniging worden gebruikt kunnen dit ten alle tijde aangeven. De desbetreffende foto’s zullen dan zo snel mogelijk van de website en social media worden verwijderd.
  • De foto’s mogen niet zonder toestemming van zowel de Jonkheid als de fotograaf op welke manier dan ook worden gebruikt.

Getekend,

Bestuur der Jonkheid Sint Geertruid

Juni 2021